Ett litet företag som skapar möjligheter

Många hästar har passerat Helacs ägor, stora som små, allt för att förbättra stomaterialet.
Den första uppfödningen sparades till två-årssäsongen då han gjorde premie och kvallopp därefter såldes han som dellikvid till ett avelsstosto.
På den vägen är det. Nästan alla våra ston blev tillbytta eller köpta på marknaden som ibland visa sig vara helt fel eller rent av helt rätt.
Det dåliga såldes så fort som möjligt för att få in de som var bättre.

På de första 5 åren föddes det 12 stycken travhästar och 3 stycken ridhästar.
Målet var i första hand att få fram en bra bruks-travare som hävdade sig bra på travbanan.
Det har visat sig vara ett lyckat mål men tiden förändras och frågan är om det inte är dags att höja kraven något.

Företaget hade nog inte varit så framgångsrikt om inte våra viktiga kontakter hade hjälpt oss med olika hingstval, vlket är oehört viktigt i den här branschen.

En av delägarna åkte iväg på ett jobb ett halvår, på ett stort stuteri vilket också varit till stor hjälp medans en annan såg till att kunna allt inom bokföring och redovisning.

Helacs stall fanns i Östad i många år, men det var ett ganska litet stall med bara 5 boxar, det innebär att det blev snabbt överfullt och att dags att hitta ett stall till.
Vilket blev ett litet stall med 5 boxar med belyst padock vilket ökade intresset för ridhästarna.
Det blev också snabbt fullt och frågan var nu om att skära ner eller hyra en myckat större gård?
Vi bestämde oss för att dra ner lite, fram till den dagen fick vi även hyra in två ston i ytterligare en ladugård.
Då stod Helac med 12 hästar och en inackordering, varav 2 hingstar, 5 avelston, 2 starthästar, 2 föl och 1 ridhäst.

Efter ett par år bestämde vi oss för att söka upp ett nytt ställe att slå klorna i. Vi fann en liten gård med gammalt stall o ch beten, de var bara att fixa till.